Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Józefów nad Wisłą

Logo - Urząd Miasta Józefów nad Wisłą

Sołtysi

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Okres Kolejność
Józef Główka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Basonia
1043 1
Józef Iwan Stanowisko:Sołtys Sołectwa Boiska Kolonia
1043 2
Tadeusz Maj Stanowisko:Sołtys Sołectwa Bór
1043 3
Zygmunt Pietrzyk Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Józefowskie
1043 4
Jan Dymek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Mazanowskie
1043 5
Henryk Niewielski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina
1043 6
Tomasz Chmiel Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina Kolonia
1043 7
Ryszard Guściora Stanowisko:Sołtys Sołectwa Dębniak
1043 8
Ryszard Mytyk Stanowisko:Sołtys Sołectwa Idalin
1043 9
Antoni Piłat Stanowisko:Sołtys Sołectwa Józefów nad Wisłą
1043 10
Stanisław Wajs Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kaliszany Kolonia
1043 11
Marian Gorgól Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kolczyn
1043 12
Marian Ciostek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Łopoczno
1043 13
Józef Wojcieszek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mariampol
1043 14
Tadeusz Mianowany Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mazanów
1043 15
Zbigniew Łapanowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Miłoszówka
1043 16
Janusz Brzuszek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Niesiołowice
1043 17
Edward Uranowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nieszawa
1043 18
Jan Dudziak Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nietrzeba
1043 19
Stanisław Dynarek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Owczarnia
1043 20
Jan Stachula Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pielgrzymka
1043 21
Julian Dziadura Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pocześle
1043 22
Kazimierz Szczepański Stanowisko:Sołtys Sołectwa Prawno
1043 23
Eugeniusz Nabrzęcki Stanowisko:Sołtys Sołectwa Rybitwy
1043 24
Piotr Superson Stanowisko:Sołtys Sołectwa Spławy
1043 25
Edward Ryba Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stare Boiska
1043 26
Andrzej Burchard Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stasin
1043 27
Leszek Ziętek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stefanówka
1043 28
Piotr Baran Stanowisko:Sołtys Sołectwa Studnisko
1043 29
Dionizy Ożóg Stanowisko:Sołtys Sołectwa Ugory
1043 30
Marian Kowalski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice
1043 31
Kazimierz Dobrowolski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice Kolonia
1043 32
Edward Kąc Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wólka Kolczyńska
1043 33
Józef Główka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Basonia
1042 34
Józef Iwan Stanowisko:Sołtys Sołectwa Boiska Kolonia
1042 35
Tadeusz Maj Stanowisko:Sołtys Sołectwa Bór
1042 36
Zygmunt Pietrzyk Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Józefowskie
1042 37
Jan Dymek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Mazanowskie
1042 38
Henryk Niewielski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina
1042 39
Henryk Makoś Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina Kolonia
1042 40
Ryszard Guściora Stanowisko:Sołtys Sołectwa Dębniak
1042 41
Zenon Kowalski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Idalin
1042 42
Antoni Piłat Stanowisko:Sołtys Sołectwa Józefów nad Wisłą
1042 43
Stanisław Wajs Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kaliszany Kolonia
1042 44
Marian Gorgól Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kolczyn
1042 45
Marian Ciostek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Łopoczno
1042 46
Józef Wojcieszek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mariampol
1042 47
Tadeusz Mianowany Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mazanów
1042 48
Zbigniew Łapanowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Miłoszówka
1042 49
Janusz Brzuszek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Niesiołowice
1042 50
Edward Uranowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nieszawa
1042 51
Jan Dudziak Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nietrzeba
1042 52
Stanisław Dynarek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Owczarnia
1042 53
Jan Stachula Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pielgrzymka
1042 54
Julian Dziadura Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pocześle
1042 55
Kazimierz Szczepański Stanowisko:Sołtys Sołectwa Prawno
1042 56
Eugeniusz Nabrzęcki Stanowisko:Sołtys Sołectwa Rybitwy
1042 57
Piotr Superson Stanowisko:Sołtys Sołectwa Spławy
1042 58
Edward Ryba Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stare Boiska
1042 59
Andrzej Burchard Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stasin
1042 60
Leszek Ziętek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stefanówka
1042 61
Piotr Baran Stanowisko:Sołtys Sołectwa Studnisko
1042 62
Dionizy Ożóg Stanowisko:Sołtys Sołectwa Ugory
1042 63
Marian Kowalski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice
1042 64
Kazimierz Dobrowolski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice Kolonia
1042 65
Edward Kąc Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wólka Kolczyńska
1042 66
Józef Główka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Basonia
1041 67
Józef Iwan Stanowisko:Sołtys Sołectwa Boiska Kolonia
1041 68
Henryk Iskra Stanowisko:Sołtys Sołectwa Bór
1041 69
Andrzej Juda Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Józefowskie
1041 70
Zofia Giza Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Mazanowskie
1041 71
Henryk Niewielski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina
1041 72
Henryk Makoś Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina Kolonia
1041 73
Ryszard Guściora Stanowisko:Sołtys Sołectwa Dębniak
1041 74
Marek Kapica Stanowisko:Sołtys Sołectwa Idalin
1041 75
Stefan Józef Socha Stanowisko:Sołtys Sołectwa Józefów nad Wisłą
1041 76
Stanisław Wajs Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kaliszany Kolonia
1041 77
Marian Gorgól Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kolczyn
1041 78
Eugeniusz Stola Stanowisko:Sołtys Sołectwa Łopoczno
1041 79
Krzysztof Denek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mariampol
1041 80
Krzysztof Jakóbowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mazanów
1041 81
Beata Guściora Stanowisko:Sołtys Sołectwa Miłoszówka
1041 82
Przemysław Misztal Stanowisko:Sołtys Sołectwa Niesiołowice
1041 83
Edward Uranowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nieszawa
1041 84
Eugeniusz Orzeł Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nieszawa Kolonia
1041 85
Jan Dudziak Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nietrzeba
1041 86
Anna Nagrodzka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Owczarnia
1041 87
Dariusz Kołodziej Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pielgrzymka
1041 88
Julian Dziadura Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pocześle
1041 89
Wiesław Gałkowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Prawno
1041 90
Fryderyk Pietras Stanowisko:Sołtys Sołectwa Rybitwy
1041 91
Piotr Superson Stanowisko:Sołtys Sołectwa Spławy
1041 92
Andrzej Łuszczak Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stare Boiska
1041 93
Zygmunt Kasperek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stasin
1041 94
Jerzy Roskosz Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stefanówka
1041 95
Adam Lewandowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Studnisko
1041 96
Jerzy Giza Stanowisko:Sołtys Sołectwa Ugory
1041 97
Marian Kowalski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice
1041 98
Kazimierz Dobrowolski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice Kolonia
1041 99
Lucyna Gogół Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wólka Kolczyńska
1041 100
Janusz Pietras Stanowisko:Sołtys Sołectwa Basonia
202 101
Józef Iwan Stanowisko:Sołtys Sołectwa Boiska Kolonia
202 102
Henryk Iskra Stanowisko:Sołtys Sołectwa Bór
202 103
Andrzej Juda Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Józefowskie
202 104
Janusz Mulier Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Józefowskie
202 105
Zofia Giza Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Mazanowskie
202 106
Henryk Niewielski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina
202 107
Henryk Makoś Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina Kolonia
202 108
Ryszard Guściora Stanowisko:Sołtys Sołectwa Dębniak
202 109
Marek Kapica Stanowisko:Sołtys Sołectwa Idalin
202 110
Stefan Józef Socha Stanowisko:Sołtys Sołectwa Józefów nad Wisłą
202 111
Marek Kalisz Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kaliszany Kolonia
202 112
Piotr Puzio Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kolczyn
202 113
Eugeniusz Stola Stanowisko:Sołtys Sołectwa Łopoczno
202 114
Krzysztof Denek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mariampol
202 115
Krzysztof Jakóbowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mazanów
202 116
Mariusz Wiatrowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mazanów
202 117
Wojciech Ryba Stanowisko:Sołtys Sołectwa Miłoszówka
202 118
Przemysław Misztal Stanowisko:Sołtys Sołectwa Niesiołowice
202 119
Józef Dudek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nieszawa
202 120
Eugeniusz Orzeł Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nieszawa Kolonia
202 121
Jan Dudziak Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nietrzeba
202 122
Anna Nagrodzka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Owczarnia
202 123
Dariusz Kołodziej Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pielgrzymka
202 124
Helena Ziółkowska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pocześle
202 125
Wiesław Gałkowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Prawno
202 126
Fryderyk Pietras Stanowisko:Sołtys Sołectwa Rybitwy
202 127
Elżbieta Grzegórska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Spławy
202 128
Zygmunt Łuszczak Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stare Boiska
202 129
Zygmunt Kasperek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stasin
202 130
Jerzy Roskosz Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stefanówka
202 131
Adam Lewandowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Studnisko
202 132
Jerzy Giza Stanowisko:Sołtys Sołectwa Ugory
202 133
Alicja Kłudka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice
202 134
Janusz Ul_ Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice Kolonia
202 135
Lucyna Gogół Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wólka Kolczyńska
202 136
Janusz Pietras Stanowisko:Sołtys Sołectwa Basonia
203 137
Józef Iwan Stanowisko:Sołtys Sołectwa Boiska Kolonia
203 138
Władysław Słoniszko Stanowisko:Sołtys Sołectwa Bór
203 139
Janusz Mulier Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Józefowskie
203 140
Zofia Giza Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Mazanowskie
203 141
Irena Kręcisz Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina
203 142
Halina Michalec Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina Kolonia
203 143
Maria Kowalska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina Kolonia
203 144
Urszula Guściora Stanowisko:Sołtys Sołectwa Dębniak
203 145
Marek Kapica Stanowisko:Sołtys Sołectwa Idalin
203 146
Stefan Józef Socha Stanowisko:Sołtys Sołectwa Józefów nad Wisłą
203 147
Marek Kalisz Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kaliszany Kolonia
203 148
Wioletta Teresińska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kolczyn
203 149
Eugeniusz Stola Stanowisko:Sołtys Sołectwa Łopoczno
203 150
Krzysztof Denek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mariampol
203 151
Józef Świątkowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mazanów
203 152
Ryszard Gazda Stanowisko:Sołtys Sołectwa Miłoszówka
203 153
Przemysław Misztal Stanowisko:Sołtys Sołectwa Niesiołowice
203 154
Józef Dudek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nieszawa
203 155
Anna Marucha Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nieszawa
203 156
Edyta Zagóra Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nieszawa Kolonia
203 157
Janina Chojecka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nietrzeba
203 158
Anna Nagrodzka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Owczarnia
203 159
Dariusz Kołodziej Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pielgrzymka
203 160
Piotr Gazda Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pocześle
203 161
Grażyna Kopycińska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Prawno
203 162
Joanna Zaręba-Kotowska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Rybitwy
203 163
Elżbieta Grzegórska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Spławy
203 164
Edward Ryba Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stare Boiska
203 165
Zygmunt Kasperek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stasin
203 166
Dariusz Ziętek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stefanówka
203 167
Adam Lewandowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Studnisko
203 168
Jerzy Giza Stanowisko:Sołtys Sołectwa Ugory
203 169
Alicja Kłudka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice
203 170
Joanna Ul_ Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice Kolonia
203 171
Marek Świerzyna Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wólka Kolczyńska
203 172
Aneta Burda Stanowisko:Sołtys Sołectwa Basonia
204 173
Józef Iwan Stanowisko:Sołtys Sołectwa Boiska Kolonia
204 174
Krzysztof Ryba Stanowisko:Sołtys Sołectwa Bór
204 175
Janusz Mulier Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Józefowskie
204 176
Zofia Giza Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Mazanowskie
204 177
Irena Kręcisz Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina
204 178
Maria Kowalska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina Kolonia
204 179
Urszula Guściora Stanowisko:Sołtys Sołectwa Dębniak
204 180
Marek Woźniak Stanowisko:Sołtys Sołectwa Idalin
204 181
Stefan Józef Socha Stanowisko:Sołtys Sołectwa Józefów nad Wisłą
204 182
Marek Kalisz Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kaliszany Kolonia
204 183
Wioletta Teresińska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kolczyn
204 184
Mariusz Pałka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Łopoczno
204 185
Mariusz Bańka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mariampol
204 186
Józef Świątkowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mazanów
204 187
Ryszard Gazda Stanowisko:Sołtys Sołectwa Miłoszówka
204 188
Michał Serafin Stanowisko:Sołtys Sołectwa Miłoszówka
204 189
Patrycja Kwiecińska-Opoka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Niesiołowice
204 190
Zbigniew Szwed Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nieszawa
204 191
Edyta Zagóra Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nieszawa Kolonia
204 192
Janina Chojecka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nietrzeba
204 193
Anna Nagrodzka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Owczarnia
204 194
Mirosław Kołodziej Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pielgrzymka
204 195
Piotr Gazda Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pocześle
204 196
Grażyna Kopycińska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Prawno
204 197
Lidia Kramek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Rybitwy
204 198
Anna Karabela Stanowisko:Sołtys Sołectwa Spławy
204 199
Kazimierz Kapuściński Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stare Boiska
204 200
Zygmunt Kasperek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stasin
204 201
Kazimiera Wojtaszek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stefanówka
204 202
Stanisław Bartoś Stanowisko:Sołtys Sołectwa Studnisko
204 203
Grzegorz Jurkowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Ugory
204 204
Alicja Kłudka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice
204 205
Joanna Ul_ Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice Kolonia
204 206
Marek Świerzyna Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wólka Kolczyńska
204 207
Aneta Burda Stanowisko:Sołtys Sołectwa Basonia
601 208
Józef Iwan Stanowisko:Sołtys Sołectwa Boiska Kolonia
601 209
Krzysztof Ryba Stanowisko:Sołtys Sołectwa Bór
601 210
Janusz Mulier Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Józefowskie
601 211
Renata Dymek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Mazanowskie
601 212
Irena Kręcisz Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina
601 213
Maria Kowalska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina Kolonia
601 214
Irena Teresa Guściora Stanowisko:Sołtys Sołectwa Dębniak
601 215
Marek Woźniak Stanowisko:Sołtys Sołectwa Idalin
601 216
Ignacy Rudolf Stanowisko:Sołtys Sołectwa Józefów nad Wisłą
601 217
Jolanta Morek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Józefów nad Wisłą
601 218
Marcin Józefacki Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kaliszany Kolonia
601 219
Wioletta Beata Teresińska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kolczyn
601 220
Tomasz Bąska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Łopoczno
601 221
Piotr Książek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Łopoczno
601 222
Zygmunt Bańka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mariampol
601 223
Józef Świątkowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mazanów
601 224
Michał Serafin Stanowisko:Sołtys Sołectwa Miłoszówka
601 225
Patrycja Kwiecińska-Opoka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Niesiołowice
601 226
Piotr Chojecki Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nieszawa
601 227
Edyta Zagóra Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nieszawa Kolonia
601 228
Janina Chojecka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nietrzeba
601 229
Anna Nagrodzka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Owczarnia
601 230
Mirosław Kołodziej Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pielgrzymka
601 231
Jarosław Dziadura Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pocześle
601 232
Krzysztof Firlej Stanowisko:Sołtys Sołectwa Prawno
601 233
Lidia Kramek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Rybitwy
601 234
Anna Karabela Stanowisko:Sołtys Sołectwa Spławy
601 235
Andrzej Wójcicki Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stare Boiska
601 236
Zygmunt Kasperek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stasin
601 237
Kazimiera Wojtaszek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stefanówka
601 238
Adam Madej Stanowisko:Sołtys Sołectwa Studnisko
601 239
Grzegorz Jurkowski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Ugory
601 240
Alicja Kłudka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice
601 241
Piotr Dzięsław Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice Kolonia
601 242
Ewa Adamczyk Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wólka Kolczyńska
601 243
Aneta Burda Stanowisko:Sołtys Sołectwa Basonia
914 244
Józef Iwan Stanowisko:Sołtys Sołectwa Boiska Kolonia
914 245
Paulina Górska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Bór
914 246
Janusz Mulier Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Józefowskie
914 247
Renata Dymek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślanki Mazanowskie
914 248
Irena Kręcisz Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina
914 249
Maria Kowalska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Chruślina Kolonia
914 250
Irena Teresa Guściora Stanowisko:Sołtys Sołectwa Dębniak
914 251
Marta Kocznur Stanowisko:Sołtys Sołectwa Dębniak
914 252
Justyna Różalska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Idalin
914 253
Jolanta Morek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Józefów nad Wisłą
914 254
Dariusz Włodarczyk Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kaliszany Kolonia
914 255
Ewa Komsa Stanowisko:Sołtys Sołectwa Kolczyn
914 256
Krzysztof Pastwa Stanowisko:Sołtys Sołectwa Łopoczno
914 257
Zbigniew Bulzak Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mariampol
914 258
Ewa Borkowska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Mazanów
914 259
Justyna Mianowana Stanowisko:Sołtys Sołectwa Miłoszówka
914 260
Krzysztof Krukowicz Stanowisko:Sołtys Sołectwa Niesiołowice
914 261
Piotr Chojecki Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nieszawa
914 262
Edyta Zagóra Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nieszawa Kolonia
914 263
Janina Chojecka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Nietrzeba
914 264
Anna Nagrodzka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Owczarnia
914 265
Iwona Kołodziej Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pielgrzymka
914 266
Jarosław Dziadura Stanowisko:Sołtys Sołectwa Pocześle
914 267
Dorota Stefańczak Stanowisko:Sołtys Sołectwa Prawno
914 268
Joanna Zaręba-Kotowska Stanowisko:Sołtys Sołectwa Rybitwy
914 269
Anna Karabela Stanowisko:Sołtys Sołectwa Spławy
914 270
Andrzej Wójcicki Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stare Boiska
914 271
Zygmunt Kasperek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stasin
914 272
Kazimiera Wojtaszek Stanowisko:Sołtys Sołectwa Stefanówka
914 273
Adam Madej Stanowisko:Sołtys Sołectwa Studnisko
914 274
Mirosław Fitulski Stanowisko:Sołtys Sołectwa Ugory
914 275
Alicja Kłudka Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice
914 276
Piotr Dzięsław Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wałowice Kolonia
914 277
Ewa Adamczyk Stanowisko:Sołtys Sołectwa Wólka Kolczyńska
914 278