Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta Józefów nad Wisłą

Logo - Urząd Miasta Józefów nad Wisłą

Oświadczenia majątkowe kierowników Jednostek Organizacyjnych

Szczegółowe wyszukiwanie
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczanie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Przedsiębiorstwo usług komunalnych Sp. z o.o.
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Prezes
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Prezes
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Prezes
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Prezes
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Prezes
Środowiskowy Dom Samopomocy
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Gminne Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczanie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Chruślinie
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Kierownik
Ośrodek Pomocy Społecznej
Oświadczenie majątkowe w związku z zakończeniem pełnienia funkcji Dyrektora
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Oświadczenie majątkowe za 2022 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2019
Stanowisko pracownika - Dyrektor
Oświadczenie majątkowe za rok 2018
Stanowisko pracownika - Dyrektor